Overige bedrijfsgegevens

Kamer van Koophandel
Het Innerlijk Huis is ingeschreven in het Handelsregister met KVK-nummer: 82402825.

BTW-identificatienummer (btw-id)
NL002954582B27

Betalingsgegevens
IBAN: NL11KNAB0406063338 ten name van Het Innerlijk Huis te Delft.

Registraties

  • Als Hypno- en Regressietherapeut ben ik, Marit Cornelissen, zowel persoonlijk als bedrijfsmatig geregistreerd in het AGB-register van Vektis.
  • Aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) als registertherapeut met lidnummer 21033. Het klachtrecht, zoals beschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), wordt door de beroepsvereniging NBVH geregeld. 
  • Ingeschreven in het Register van Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg (RBCZ) onder licentienummer 210475R.
  • Aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)
  • Het Innerlijk Huis valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).