Proclaimer

Algemeen
De informatie op de website van Het Innerlijk Huis is zeer zorgvuldig samengesteld en komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Marit Cornelissen. Marit Cornelissen besteedt haar uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van de website van Het Innerlijk Huis. Desondanks is het mogelijk dat informatie toch niet correct of bijvoorbeeld verouderd is. Indien je als bezoeker van de website van Het Innerlijk Huis dit ziet, dan stelt Marit Cornelissen het enorm op prijs dat je dit laat weten door contact met haar op te nemen. 

Marit Cornelissen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van informatie op de website van Het Innerlijk Huis, of het zonder persoonlijk advies wijzigen of stoppen van een behandeltraject.

Links naar websites van derden
De website van Het Innerlijk Huis bevat links naar websites die door andere partijen dan door Het Innerlijk Huis worden geëxploiteerd. Het Innerlijk Huis is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites en ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van een bezoek aan deze internetsites. 

Copyright 
De inhoud van de website van Het Innerlijk Huis mag enkel alleen gebruikt en geprint worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het materiaal mag niet worden gereproduceerd, verspreid, verkocht of gepubliceerd zonder schriftelijke goedkeuring van Marit Cornelissen. Voor meer informatie over het gebruik van het materiaal, kunt u contact opnemen met Marit Cornelissen.

Privacy 
Informatie over bezoeken aan www.Het-Innerlijk-Huis.nl (bijvoorbeeld IP adressen) worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. Het gebruik van deze informatie leidt er niet toe dat identificeerbare persoonsgegevens worden verzameld of opgeslagen. De ten behoeve van informatieverzoeken of e-mail verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie. Voor verdere informatie over de privacy, verwijs ik je graag door naar de privacyverklaring van Het Innerlijk Huis.

Wijzigingen
De informatie van de website van Het Innerlijk Huis kan van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden zonder aankondiging op de website gepubliceerd. Bekijk daarom deze website met regelmaat om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.